برنج طارم فجر سوزنی گرگان ارزان ترین قیمت

قیمت برنج طارم فجر قیمت برنج طارم فجر که به طارم سوزنی معروف است تقریبا مناسب بوده و این برنج از ارقام پر محصول ولی با کیفیت متوسط می ب...

ادامه مطلب

ارزان ترین قیمت روز برنج هاشمی فوق اعلاء گیلان

برنج طارم هاشمی فوق اعلاء برنج هاشمی فوق اعلاء گیلان از ارقام برنج کم محصول ایرانی می باشد,به این منظور که در مساحت زمین یکسان با برنج ...

ادامه مطلب